Συμπληρωματικά Προγράμματα

kids

Κινητική αγωγή

Ψυχαγωγική και εκπαιδευτική προβολή Video

Συναισθηματική ανάπτυξη

Πρόγραμμα εξοικείωσης με την ελληνική λαογραφία και την πολιτιστική ταυτότητα

Ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής

Εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα