Συνεργασία με γονείς

parents1

Ατομικές συναντήσεις με τις παιδαγωγούς των τμημάτων

Συμβουλευτική γονέων

Ομαδικές συναντήσεις

Σχολή γονέων (διαλέξεις, ομιλίες)

Έντυπο καθημερινής γραπτής επικοινωνίας

Ενημερωτικές ανακοινώσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία

Σχολική εφημερίδα: «Ηλιονέα»

Εκδηλώσεις

Γιορτές