Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

kids2

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Γνωρίζοντας καλά τις ανάγκες της ψυχολογίας των μικρών παιδιών το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σχεδιάστηκε έχοντας σαν βάση "το παιχνίδι" ως κυρίαρχο μέσο μάθησης. Το παιδί παίζοντας βιώνει καταστάσεις και εκφράζει συναισθήματα. 'Ολες οι δραστηριότητες γίνονται με "παιγνιώδη" τρόπο ώστε να είναι ευχάριστες στα παιδιά. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στον "Ηλίανθο" συμβαδίζει με τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και η γνώση γίνεται προσιτή μέσα από την εμπειρία και τη βιωματική μάθηση.

Το πρόγραμμα μας έχει σαν στόχο να βάλει τα πρώτα θεμέλια στην πνευματική συγκρότηση και στην συναισθηματική σταθερότητα του παιδιού, μέσα από ποικίλα ερεθίσματα δημιουργίας και καλλιέργειας των δεξιοτήτων του.