Το περιβάλλον

'Ενας από τους σημαντικότερους παράγοντες που παίζουν σημαντκό ρόλο στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μικρών παιδιών είναι το περιβάλλον.
Μετά την οικογένεια το περιβάλλον του χώρου που θα φιλοξενηθεί το παιδί πριν πάει στο σχολείο του είναι αυτό που θα παίξει τον κύριο λόγο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του. Στον "Ηλίανθο" διαμορφώνουμε ομάδες από μικρό αριθμό παιδιών, έτσι ώστε να διαπιστώνουμε και να καλλιεργούμε τις φυσικές τους κλίσεις, εφαρμόζοντας παιδαγωγικές που σέβονται της ατομικότητα του παιδιού και αναπτύσσουν την επικοινωνία μαζί τους.
Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της αβίαστης ελεύθερης έκφρασης του παιδιού και της ψυχικής του ισορροπίας.

Το σχολείο μας υποστηρίζεται επίσης από:

  • παιδίατρο
  • παιδοψυχολόγο
  • και λογοθεραπευτή