Ο χώρος μας


Υγιεινή χώρων

Ποικιλία χώρων

Προσιτό κόστος

Πλήρη εξοπλισμό

Βοηθητικό προσωπικό

Αριθμός παιδιών – κάλυψη παιδαγωγών

Σεβαστές οι «ιδιαιτερότητες» του παιδιού

Κατάλληλο – σύγχρονο παιδαγωγικό πρόγραμμα

Καλούς παιδαγωγούς

Συχνή ενημέρωση γονέων – καθημερινή

Ποιοτική και ασφαλής παραλαβή και παράδοση παιδιών/μεταφορά

Συμπληρωματικές δραστηριότητες

Περιορισμένο κίνδυνο ατυχημάτων


Trendhair
New Models
Exclusive
Hair & Make-Up
5
6
7
8